Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi öka vår geografiska räckvidd och erbjuda våra kunder det allra bästa stödet.

Team Hälso & Friskvård
Många företag har  verksamheter både på landets fram- och baksida. I Göteborgsregionen samarbetar vi med Team Hälso & Friskvård och kan genom dem erbjuda en helhetslösning.

Team Hälso & Friskvård.

Aptor
Genom vår samarbetspartner Aptor erbjuder vi våra kunder en rad tjänster inom arbetsmiljöområdet. Det kan handla om att införa och utveckla det Systematiska Arbetsmiljöarbetet eller att genomföra skyddsronder och mätningar.

Aptor

Excelly
Ergonomi är fortfarande en viktig del av den goda arbetsmiljön. När det gäller att hitta rätt hjälpmedel och att gå igenom arbetsplatsen ur ett ergonomiskt perspektiv samarbetar vi med Excelly Ergonomi AB. De erbjuder helhetslösningar utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Excelly