Hälsokontrollerna är navet i en god företagshälsovård.

Vi erbjuder en rad olika typer, beroende på arbetsmiljö, behov och önskemål. Genomgående är vi dock alltid grundliga och skrapar inte bara på ytan. De blodtester vi tar är alltid heltäckande och ger total bild av det allmänna hälsoläget.

En vanlig hälsokontroll hos oss delas upp på två besökstillfällen. Det första besöket innefattar ett multitest, urinprov, syn- och hörseltest, blodtryck, EKG, vid behov även mätning av lungfunktion (spirometri) samt över vissa åldrar avföringsprov, PSA för män och sköldkörtelprov för kvinnor.

Det andra besöket hos oss är hos läkaren, där resultaten och den aktuella situationen diskuteras.

Utöver vår vanliga hälsokontroll erbjuder vi även en bred palett av utökade och varierade undersökningar och kontroller så som till exempel hälsoprofil, hälsoprofil multi samt olika lagstadgade hälsokontroller för personal som arbetar i riskmiljöer. Är ni en större grupp kan vi även komma ut till er på företaget och genomföra kontroller.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Tel: 08-92 85 80
E-post: info@sollentunahalsan.se

Följ med på en hälsokontroll hos oss!