Hälsokontroller

Regelbundna hälsokontroller är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger en god bild av hälsoläget på er arbetsplats och hos er personal. Detta synliggör eventuella behov av förebyggande eller behandlande åtgärder. Resultaten presenteras för er i samband med våra årliga avstämningsmöten.

Är ni en större grupp som vill göra hälsokontroller kan vi komma ut till er på företaget och genomföra flera av våra hälsokontroller på plats.

Jämför våra hälsokontroller och hälsoprofiler

Våra grundliga hälsokontroller kartlägger både frisk- och riskfaktorer hos ert företag och hos er personal. De ger även en god bild över företagets och individens hälsotillstånd.

Innehåll:

Därför ska man göra hälsokontroller

En hög arbetsförmåga och livskvalitet förutsätter en god hälsa. Hälsokontrollerna är därför navet i en god företagshälsovård. Genom att regelbundet kontrollera företagets och individens hälsotillstånd så kan man både förebygga eller behandla befintlig ohälsa.

En hälsokontroll kan skapa:

  • Mindre sjukfrånvaro – En person i en riskgrupp har i genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp. På ett treårs perspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor, för en anställd.
  • Förbättra produktivitet och arbetsprestation –  Arbetsinsatsen sjunker för en person som ligger i riskgruppen vilket också kan påverka produktiviteten.
  • Ett ökat välmående – Som ger en förbättrad livskvalitet.
  • Mindre risk för långtidssjukskrivning – På grund av skador kopplade till arbetet.
  • Mindre risk för vissa olycksfall – Kopplade till nedsatta sinnesfunktioner såsom syn, hörsel och blodtryck.
 

Vi har särskilt anpassade hälsokontroller för er som arbetar under Byggnads, Svenska Målareförbundets eller Svenska Elektrikerförbundets rekommendationer och regelverk.

Vi utfärdar olika medicinska intyg. Vid behov skräddarsyr vi en hälsokontroll som passar just era önskemål.

Är du anställd kontaktar du din arbetsgivare för tidsbokning.

Arbetsgivare kan boka hälsokontroll till anställda här.

Hälsoprofilbedömning — En hälsokontroll med konditionstest på cykel

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil. En hälsosam livsstil kan mätas genom att beräkna en individs syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition. Låt därför dina medarbetare genomföra en hälsoprofilbedömning hos en av våra duktiga hälsoprofilcoacher.

En hälsoprofil kan skapa:

  • Ökad insikt – om din och dina medarbetares hälsostatus.
  • Förbättrad kondition – har samband med ork till både en meningsfull fritid och ett friskt arbetsliv.
  • Förhindra sjukskrivningar – hälsoprofilen skapar ett bra underlag för det strategiska hälsoarbetet för att förhindra sjukskrivningar kopplat till ohälsa på arbetsplatsen.
  • Skapa hälsomål på grupp eller individnivå- genom förbättrad hälsostatus genom personlig rådgivning och coachning.

 

Testet innefattar både ett längre livsstilssamtal med sjuksköterska och konditionstest på cykel samt blodprover för att få en bra bild av hälsoläget. Testet kan alltid kompletteras med EKG, hörsel-, syn- och  lungfunktionstest med mera. Hälsokontrollen följs alltid upp via ett besök hos läkare. 

Är ni flera personer som gör testet redovisas sammanställd data på gruppnivå för att klargöra arbetsgruppen totala hälsostatus.

Så kan en hälsokontroll gå till hos oss:

Hälsokontroller och Hälsoprofiler