Arbetsgivare har ett stort ansvar för att ordna med medicinska kontroller och intyg för anställda som arbetar i riskmiljöer.

Kontrollerna är definierade i Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen och omfattar ett stort antal områden.

Sollentunahälsan genomför nyanställningsundersökningar och av lagen föreskrivna efterkontroller inom en rad områden. Bland annat arbeten som innebär exponering för bly och kadmium, fibrosframkallande damm, härdplaster och joniserande strålning. Vi utfärdar också intyg gällande höghöjdsarbete och dykning samt arbeten som innebär vibrationsexponering, livsmedelshantering och nattarbete. Vi genomför också medicinska kontroller för körkort.