I arbetsmiljölagstiftningen intar idag även den psykosociala arbetsmiljön en stor plats.

Av oss kan ni få hjälp att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på just er arbetsplats.

Vi tillhandahåller även ett brett utbud av stresshanteringstjänster så som föreläsningar, seminarier, utbildningar, samtalsstöd och krishantering.

Under föreläsningarna och seminarierna går vi bland annat igenom sådant som grunderna i vad stress är och hur man arbetar förebyggande. Vi går även igenom situationen på den egna arbetsplatsen och pratar om olika verktyg för att förbättra såväl den individuella situationen som klimatet på arbetsplatsen.

Vid sidan av våra fasta paket kan vi även skräddarsy upplägg som passar just er arbetsplats.

Vid en akut händelse såsom exempelvis plötsligt dödsfall, hot eller överfall behöver personalen tas om hand och ges ett extra stöd. Omhändertagandet bör ske på ett tidigt stadium och individerna tas omhand för ett avlastningssamtal.

Vi erbjuder även samtalsstöd i det personalvårdande arbetet. Något som ofta minskar sjukskrivning och ökar livsglädjen hos den anställde. Det ger även ”ringar på vattnet” effekt i bonus för företaget, internt som externt.

Ladda hem broschyren ”Några ord om stress” här:
Stress.pdf