Vi sparar inte på något när du kommer till oss för en hälsokontroll.

De blodprover vi tar är alltid heltäckande och ger en bred bild av ditt allmänna hälsoläge.

En vanlig hälsokontroll hos oss delas upp på två besökstillfällen. Det första besöket innefattar ett multitest, urinprov, syn- och hörseltest, blodtryck, EKG, vid behov även mätning av lungfunktion (spirometri) samt över vissa åldrar avföringsprov, PSA för män och sköldkörtelprov för kvinnor.

Det andra besöket hos oss är hos läkaren, där resultaten och den aktuella situationen diskuteras.

Utöver vår vanliga hälsokontroll erbjuder vi även en bred palett av utökade och varierade undersökningar och kontroller så som till exempel hälsoprofil där vi på ett djupare vis kartlägger din kondition och hälsa.

Priset för privatpersoner är 2 950:-
Om din arbetsgivare har avtal gällande företagshälsovård med Sollentunahälsan sker bokningen istället genom ansvarig på din arbetsplats.

Här kan du se lediga tider och boka: