Hälsokontroller

Privatpersoner

Vill du få mer kunskap om varför du mår som du gör, eller förbättra din hälsostatus?

Kom på hälsokontroll hos oss!

Jämför våra hälsokontroller och hälsoprofiler

Genomgående är vi alltid grundliga och skrapar inte bara på ytan.
De blodtester vi tar ger en bra bild av det allmänna hälsoläget.

Vi kontrollerar:

Varför ska man göra en hälsokontroll?

Att förbättra sin hälsa har många fördelar. En hög livskvalitet förutsätter en god hälsa. Genom att regelbundet kontrollera sitt hälsotillstånd på en hälsokontroll kan man både förhindra, förebygga eller bota befintlig ohälsa. Förutom hälsokontroller erbjuder vi rådgivning och kunskap om hur man bibehåller eller får en bättre hälsa.

En hälsokontroll kan bidra till:
  • Ett ökat välmående
  • En förbättrad livskvalitet
  • Förbättrad produktivitet och arbetsprestation
  • En mindre risk att utveckla sjukdom 
  • Att få en sundare livsstil 

Vid behov kan vi alltid skräddarsy en hälsokontroll som passar just dina önskemål.

Hälsoprofilbedömning — en hälsokontroll med konditionstest på cykel

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil. En hälsosam livsstil kan mätas genom att beräkna en individs syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition.

  • Konditionen har ett samband med ork till både en meningsfull fritid och ett friskt arbetsliv.
  • En hälsokontroll med konditionstest på cykel bidrar till en ökad insikt om din hälsa och livsstil.
  • En hälsokontroll med konditionstest på cykel kan även vara ett bra underlag för din personliga målsättning att få en mer hälsosam livsstil på sikt.

 

Testet innefattar både ett längre livsstilssamtal med sjuksköterska och konditionstest på cykel samt blodprover för att få en bra bild av hälsoläget. Testet kan alltid kompletteras med EKG, hörsel-, syn- och  lungfunktionstest med mera. Hälsokontrollen följs alltid upp via ett besök hos läkare. 

Boka en tid för en hälsoprofilbedömning hos en av våra duktiga hälsoprofilcoacher idag!

Sample ID Heading 1 Heading 2 Heading 2 Heading 2
Innehåll Hälsokontroll MINI
pris: 2595 kr
tid: 30 min + 30 min
Hälsokontroll
pris: 3150 kr
tid: 45 min + 30 min
Hälsokontroll
pris: 3150 kr
tid: 45 min + 30 min
Hälsokontroll PLUS
pris: 3525 kr
tid: 60 min + 30 min
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2
Typ av hälsokontroll Hälsokontroll MINI Häsokontroll BAS Hälsokontroll PLUS Vitaminer och mineraler
Ingår i kontrollen JA/NEJ Hälsokontroll MINI
pris: 2595 kr
tid: 30 min + 30 min
Hälsokontroll BAS
pris: 3150 kr
tid: 45 min + 30 min
Hälsokontroll PLUS
pris: 3525 kr
tid: 60 min + 30 min
Vitamin och mineraler
pris: 850 kr
tid: 30 min
Blodtryck JA JA JA JA
BMI längd/vikt/midjemått JA JA JA JA
EKG NEJ JA JA NEJ
Synundersökning NEJ JA JA NEJ
Hörseltest NEJ JA JA NEJ
Spirometri (lungtest) NEJ NEJ JA NEJ
Blodprovtagning JA JA JA JA
Urinprov JA JA JA JA
Avföringsprov > 50 år > 50 år > 50 år NEJ
Sköldkörtelprov för kvinnor > 35 år > 35 år > 35 år NEJ
PSA-prov för män > 45 år > 45 år > 45 år NEJ