Hälsokontroller

Privatpersoner

Att förbättra sin hälsa har många fördelar. En hög livskvalitet förutsätter en god hälsa. Genom att regelbundet kontrollera sitt hälsotillstånd på en hälsokontroll kan man både förhindra, förebygga eller bota befintlig ohälsa. Förutom hälsokontroller erbjuder vi rådgivning och kunskap om hur man bibehåller eller får en bättre hälsa.

Jämför våra hälsokontroller och hälsoprofiler

Genomgående är vi alltid grundliga och skrapar inte bara på ytan.
De blodtester vi tar ger en bra bild av det allmänna hälsoläget.

Vi kontrollerar:

Varför ska man göra en hälsokontroll?

Att förbättra sin hälsa har många fördelar. En hög livskvalitet förutsätter en god hälsa. Genom att regelbundet kontrollera sitt hälsotillstånd på en hälsokontroll kan man både förhindra, förebygga eller bota befintlig ohälsa. Förutom hälsokontroller erbjuder vi rådgivning och kunskap om hur man bibehåller eller får en bättre hälsa.

En hälsokontroll kan bidra till:
  • Ett ökat välmående
  • En förbättrad livskvalitet
  • Förbättrad produktivitet och arbetsprestation
  • En mindre risk att utveckla sjukdom 
  • Att få en sundare livsstil 

Vid behov kan vi alltid skräddarsy en hälsokontroll som passar just dina önskemål.

Hälsoprofilbedömning — en hälsokontroll med konditionstest på cykel

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil. En hälsosam livsstil kan mätas genom att beräkna en individs syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition.

  • Konditionen har ett samband med ork till både en meningsfull fritid och ett friskt arbetsliv.
  • En hälsokontroll med konditionstest på cykel bidrar till en ökad insikt om din hälsa och livsstil.
  • En hälsokontroll med konditionstest på cykel kan även vara ett bra underlag för din personliga målsättning att få en mer hälsosam livsstil på sikt.

 

Testet innefattar både ett längre livsstilssamtal med sjuksköterska och konditionstest på cykel samt blodprover för att få en bra bild av hälsoläget. Testet kan alltid kompletteras med EKG, hörsel-, syn- och  lungfunktionstest med mera. Hälsokontrollen följs alltid upp via ett besök hos läkare. 

Boka en tid för en hälsoprofilbedömning hos en av våra duktiga hälsoprofilcoacher idag!

Sample ID Heading 1 Heading 2 Heading 2 Heading 2
Innehåll Hälsokontroll MINI
pris: 2595 kr
tid: 30 min + 30 min
Hälsokontroll
pris: 3150 kr
tid: 45 min + 30 min
Hälsokontroll
pris: 3150 kr
tid: 45 min + 30 min
Hälsokontroll PLUS
pris: 3525 kr
tid: 60 min + 30 min
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2 Row 3, Content 2
Typ av hälsokontroll Hälsokontroll BAS Hälsokontroll PREMIUM Hälsokontroll PLUS Hälsokontroll med Hälsoprofil
Ingår i kontrollen JA/NEJ Hälsokontroll BAS
pris: 2795 kr
tid: Ssk 30 min + Dr 30 min
Hälsokontroll PREMIUM
pris: 3650 kr
tid: Ssk 45 min + Dr 30 min
Hälsokontroll PLUS
pris: 4350 kr
tid: Ssk 60 min + Dr 30 min
Hälsokontroll med Hälsoprofil
pris: 5350 kr
tid: Ssk 80 min +Dr 30min
Blodtryck JA JA JA JA
BMI längd/vikt/midjemått JA JA JA JA
EKG NEJ JA JA JA
Synundersökning NEJ JA JA JA
Hörseltest NEJ JA JA JA
Spirometri (lungtest) NEJ NEJ JA NEJ
Blodprovtagning
(22 hälsomarkörer)
JA JA JA JA
Urinprov JA JA JA JA
Avföringsprov > 50 år > 50 år > 50 år >50 år
Sköldkörtelprov för kvinnor > 35 år > 35 år > 35 år >35 år
PSA-prov för män > 45 år > 45 år > 45 år >45 år