Intyg

Privatpersoner

Arbetsgivare har ett stort ansvar för att ordna med medicinska kontroller och intyg för anställda som arbetar i riskmiljöer. Kontrollerna är definierade i Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen och omfattar ett stort antal områden.

Sollentunahälsan genomför nyanställningsundersökningar och av lagen föreskrivna efterkontroller inom en rad områden.

Bland annat arbeten som innebär:

Vi utfärdar också intyg gällande: