Stötvåg

Vi behandlar främst senor och muskler med fokuserad och/eller radiell stötvåg.

Fokuserad stötvåg skapar kraftfulla ljudvågor och har sitt fokus längre in i vävnaden utan att påverka ytliga strukturer. Det gör att vi kan behandla mycket specifikt i t.ex. en muskel eller sena. För att veta exakt var man vill behandla kombinerar vi det ofta med guidning med diagnostiskt ultraljud.
Radiell stötvåg drivs med hjälp av tryckluft som i sin tur flyttar en kula i handenheten och skapar en kraft som fortplantar ner i vävnaden med störst kraft vid ytan. Detta medför att kraften påverkar ett större område med avtagande kraft ju längre ner i vävnaden den fortplantas.

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade muskeloskeletala besvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och högre ämnesomsättning. Detta underlättar och påskyndar läkningsprocessen.

Utöver direkta mekaniska effekter kan stötvågsbehandling ha stimulerande effekter på nervsystemet. Dessa effekter kan korrigera patologiska reflexmönster för smärtminnet – vilket leder till ett långsiktig tillfrisknande. Det innebär att patienter med kronisk smärta skulle kunna behandlas med stötvågsbehandling.