Ultraljud

Ultraljudsundersökningen genomförs här på plats och tar på så vis inte lika lång tid som om man skulle beställa en magnetkameraundersöking, som det ofta är väntetid till. De områden som är vanligt att vi använder ultraljudsundersökningen är bland andra:
Skador i senor och muskler – exempelvis axelssmärta, armbågssmärta, hälsenesmärta eller hälsporre.

Skador i leder och ledband – exempelvis en stukad fot eller ett smärtsamt knä.

För att undersöka en misstänkt inflammation – exempelvis en ömmande slemsäck.

Man kan även använda ultraljudet för att se hur en muskel jobbar och på så vis ge en visuell feedback på din koordination.

För att utvärdera resultatet av behandlingen.

Vi använder INTE ultraljud till undersökning av ryggraden, eller benbrott. Ej heller fosterdiagnostik.

Vi undersöker endast åkommor som kan relateras till rörelseapparaten.

Undersökningen är helt ofarlig och ger ingen strålning. Normalt sett tar inte en undersökning mer än 45 minuter.