Rehabilitering

Som arbetsgivare kan man möta svårigheter inom flera områden som handlar om rehabilitering.

Varje arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen (3, 30 kap 3 § AML) ha en särskild verksamhet för arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering.

Arbetsgivaren måste undersöka behovet av arbetsanpassning och rehabilitering och alltid vara väl förberedd och ha beredskap att sätta in handlingsplaner när fall som kräver arbetsanpassning eller rehabilitering inträffar. När en anställd är sjuk en längre tid är arbetsgivaren skyldig att hjälpa till med rehabilteringsprocessen genom att ge den anställde:

Att förstå och hantera fysiska eller psykiska hälsorelaterade sjukdomar hos anställda kan ibland vara knepigt att göra på egen hand. Därför finns vi som stöd både för arbetsgivaren och förden anställde.

Behöver du komma i kontakt med oss kan du boka en tid hos en rehab-sjuksköterska och sedan kommer du navigeras vidare till rätt enhet. Sollentunahälsan erbjuder flera olika arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster där vi har experter som samverkar inom hela rehab-området:

Vårt fokus är alltid att varje anställd ska komma tillbaka till arbetet med full kraft så fort som möjligt på bästa möjliga sätt.

Boka tid via mail eller telefon